Știri de ultimă oră, sănătate, economie, povești si breaking news

ȘTIRE DE ULTIMĂ ORĂ: Condițiile pregătite de Guvern pentru amânarea facturilor la lumină, gaze, apă, internet, telefon – vezi DOCUMENTUL în articol

0

În ședința de astăzi, 06.04.2020, Guverul discută criteriile în privința acordarii amânărilor la plata utilităților (curent, gaze, internet și cablu, apă, telefon). Iată ce conține documentul.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 Se aprobă criteriile de stabilire a beneficiarilor prevăzuți de art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare.

Art. 2 (1) Pe durata stării de urgență, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități-electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet-, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu profesional, formele de exercitare a funcției de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a profesiei de executor judecătoresc care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) au avut un venit net de maxim 200.000 de euro, echivalent în lei, în anul 2019 sau, dacă venitul pentru acest an nu a fost calculat, în 2018;


Apreciază și distribuie ⬆

b) în cadrul formei juridice de exercitare/organizare a funcției/profesiei își desfășoară activitatea, ca salariați, inclusiv salarizați în interiorul profesiei și/sau colaboratori, maxim 9 persoane;

c) și-au întrerupt activitatea total sau parțial ori și-au redus activitatea, ca urmare a măsurilor dispuse de autorități, înregistrând în luna pentru care se solicită amânarea pierderi de cel puțin 25% față de media încasărilor pe ultimele 6 luni înaintea instituirii stării de urgență.

(2) Nu beneficiază de amânarea la plată formele de exercitare/organizare a funcției/profesiei care nu și-au respectat obligația de asigurare a continuității activității.

Art. 3 – (1) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.2 se atestă prin declarația pe proprie răspundere a coordonatorului formei de exercitare a profesiei/funcției, pe care o transmite co-contractantului, lunar, la data scadenței obligației de plată a serviciilor de utilități și/sau chiriei.

(2) Coordonatorul formei de exercitare a profesiei/funcției transmite lunar declarația pe proprie răspundere și informația privind facilitatea legală de care a făcut uz și organului de conducere al organizației profesionale din care face parte, care poate sa facă verificări cu privire la veridicitatea datelor declarate.